/ Geen categorie / Disclaimer

Disclaimer

Deze website is samengesteld door twee liefhebbers van lekkere wokgerechten.

Resultaat recepten en schade op basis van informatie

Hoewel we de website met groots mogelijke zorg hebben samengesteld, kan aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Alle recepten geven een indicatie van de benodigde ingredienten. Afhankelijk van merk ingredienten (concentraties en smaken verschillen), versheid van producten en de bereidingswijzen kunnen de resultaten per gebruiker en per gerecht verschillen. Wij behouden ons het recht informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen zonder opgave van reden. Het melden van onjuistheden wordt op prijs gesteld (mail naar info@woksausmaken.nl).

Woksausmaken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden content, noch voor schade die door gebruikers geleden wordt als gevolg van het gebruik daarvan. Indien u uitsluitend op basis van de informatie op deze website beslissingen neemt, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Intellectueel eigendom en notice and takedown procedure

De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de inhoud deze website liggen bij woksausmaken.nl. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van woksausmaken.nl (mail naar info@woksausmaken.nl).

Waar een bron ten grondslag ligt aan het recept hebben we getracht deze zoveel mogelijk te vermelden en te achterhalen. Ziet u een recept of een foto dat op die van u lijkt? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via info@woksausmaken.nl. Wij gaan dan direct onderzoeken waar een eventuele dubbeling vandaan komt. Blijkt je klacht terecht dan zullen wij direct in overleg met u tot actie overgaan.

Printen van recepten en herplaatsen van recepten

De inhoud van deze website mag voor privé gebruik worden gedownload, opgeslagen en afgedrukt. Het overnemen en plaatsen van de recepten op andere websites is niet toegestaan evenals het commercieel gebruik. Het herplaatsen van de recepten mag alleen na schriftelijke toestemming van woksausmaken.nl (mail naar info@woksausmaken.nl). Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

Links naar derden en reacties

Bij het plaatsen van relevante linkjes in onze artikelen hebben we de desbetreffende kwalitieit van de website beoordeeld. In de loop van de tijd kan het echter voorkomen dat websites van derden aangepast worden. Wij aanvaarden daarom geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites of links waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link naar deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Tenslotte is het mogelijk om reacties te plaatsen op deze website. Wij doen ons best om alle reacties zo goed als mogelijk te controleren. Ziet u een reactie die niet door de beugel kan? Meld het ons dan alsnog via info@woksausmaken.nl.

Versie: 9 november 2016 om 22.52